CWO diploma

Het CWO bestaat uit de diploma’s CWO 1 tot en met CWO 4.

Waar CWO 1 slechts de eerste kennismaking met zeilen betekent, daar gaat CWO 2 al in op zelfstandig varen en CWO 3 op de verantwoordelijkheid dragen over boot en bemanning. Vanaf CWO 3 mag iemand (na het voltooien van een didactische scholing) les geven aan cursisten. CWO 4 is een consumentendiploma, maar wordt vaak gevolgd door cursisten die al instructeur op een vaarschool of vereniging zijn.

Kielboot CWO 1

De CWO 1 (1) cursus betekent de eerste kennismaking met zeilen. Bij dit diploma wordt ingegaan op de elementaire beginselen van het zeilen. Deze cursus gaat onder andere in op het vaarklaar en nachtklaar maken van het schip, het verhalen, het hijsen en strijken, de roer- en schootvoering, de overstag en de gijp. Daarnaast wordt er basistheorie behandeld op het gebied van veiligheid, enkele vaarregels, zeiltermen, onderdelen van het schip en schiemanswerk. Om dit diploma te kunnen behalen dient de kandidaat onder begeleiding van de instructeurs verschillende manoeuvres te kunnen maken op eenvoudig vaarwater onder gunstige weersomstandigheden. Bij de vereniging kan je dit diploma in 1 week halen bij een instructeur die gecertificeerd is om het diploma uit te schrijven. Alle diploma’s worden bij gecertificeerde instructeur afgelegd, geregistreerd bij de watersportverbond en de cursist krijgt een officieel certificaat als bewijsvoor het behalen van het diploma. Dit is al mogelijk binnen 5 volle lesdagen. De vereniging spreid dit uit over een seizoen, maar als lid van de vereniging heb je de vrijheid sneller je diploma’s te behalen.

Kielboot CWO 2

De CWO 2 cursus is een verdieping van de CWO 1 cursus waarbij het belangrijkste verschil is dat de kandidaat de verschillende manoeuvres die vereist zijn voor dit diploma zelfstandig kan uitvoeren, in tegenstelling tot CWO 1 waarbij alles onder begeleiding van de instructeur gebeurt. Naast de basisbeginselen behandelt deze cursus ook het (zelfstandig) aankomen aan hogerwal, het opkruisen in nauw vaarwater en de man-over-boord-manoeuvre. Met betrekking tot de theorie wordt dieper ingegaan op de vaarregels, maar wordt ook aandacht besteed aan weersinvloeden, vaarproblematiek van grote schepen en gedragsregels. De kandidaat moet de verschillende manoeuvres zelfstandig kunnen uitvoeren op niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort. Als aanvulling op je CWO 1 moet een tweede zeilseizoen voldoende te zijn dit diploma te behalen

Kielboot CWO 3

De cursus CWO 3 is de laatste voordat iemand, wat betreft eigen vaardigheid, bekwaam genoeg is om de verantwoordelijkheid te dragen over het schip. De kandidaat die zich inschrijft voor deze cursus gaat met een heel andere instelling het water op dan bij de voorgaande cursussen. Doel van deze cursus is namelijk het leren dragen van de verantwoordelijk over het schip, de kandidaat dient dus de rol van schipper c.q. Teamcaptain aan te nemen. Naast de manoeuvres hierboven besproken gaat het CWO 3 diploma ook in op lastige manoeuvres zoals de lagerwal en het ankeren. Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op het hoe en waarom een boot tegen de wind in kan zeilen en hoe een boot kan oploeven in een vlaag. Ook wordt er aandacht besteed aan de helling van de boot en verschillende soorten betonning. Om dit diploma te behalen dient de cursist de verschillende manoeuvres onder redelijke omstandigheden uit te kunnen voeren tot en met windkracht 6 Beaufort. Zoals gezegd, de rol van de cursist verandert van bemanningslid naar schipper.

Kielboot CWO 4

De cursus CWO 4 is de laatste in de consumentenlijn. De CWO 4 cursus is een verfijning van het CWO 3 programma maar kent geen nieuwe onderwerpen ten opzichte van het CWO 3 programma. Belangrijk onderscheid tussen beide programma’s is het niveau van communicatie, organisatie, oplossend vermogen en volledige controle over het schip. Om het CWO 4 diploma te halen dient de kandidaat onder alle omstandigheden de controle te hebben op moeilijk vaarwater. Een groot verschil is dat een CWO 4 diploma alleen kan worden gegeven na het varen van een examen wat geldt als definitief meetmoment. Voor CWO 4 geldt dat de kandidaat zowel een praktijk- als theorie-examen dient af te leggen. Na het behalen van dit diploma kan je aan de slag als instructeur en ben je in staat om CWO 1 en 2 uit te schrijven.

Voor de eisen per CWO diploma klik hier.