A.S.W. Zuiderzee staat voor de Almeerse Studenten Watersportvereniging de Zuiderzee en is opgericht op 6 november 2015. Haar wortelen reiken ver terug in de geschiedenis van Almere als studentenstad, toen Almere nog één studentenvereniging had, [‘endzjin] S.V.E.I.A., dat staat voor StudentenVereniging Eerste In Almere. De oprichters van A.S.W. de Zuiderzee zijn in hart en nieren [‘endzjin] en houden die identiteit dicht bij het hart.

Op de vroegere Zuyderzee lag het zuidelijke deel Aelmere (Het Ael meer). Dit was toen nog zoet tot brak water rijk aan Ael (o.a paling) waar op gevist werd. Door een hoger zeelever ontstond de Zuyderzee en verdween Aelmere. Tot onder leiding van Cornelis Lely de Afsluitdijk bouwde en daaropvolgend de inpoldering ruimte gaf voor o.a., jawel; Almere. Oftewel Aelmere is de Zuyderzee, staat gelijk aan Almere, is waar onze naam vandaan komt.

Sinds de komst van Windesheim Flevoland in 2010 zijn er veel meer studenten in Almere komen studeren. Hierdoor kwam er ook een grotere diversiteit aan initiatieven en verenigingen voor studenten: Bazingaa! (2013), StudentInAlmere (2014) en SRV (Studenten Roeivereniging) Agon (2014).

[‘endzjin] en A.S.W. Zuiderzee bereikten een samenwerking in 2015, waar A.S.W. de Zuiderzee als zelfstandige maar gelieerde dochtervereniging van [‘endzjin] ontstond. Wij richten ons, naast alle studentenactiviteiten en mores van dien, vooral op het zeilen en sluiten aan bij Almere als studenten- en watersportstad.

De oprichters hebben tijdens hun studentenleven veel gezeild en samen met [‘endzjin] organiseerden zij zeilweekenden. Na een tijd van afwezigheid kwam het idee voor een studenten zeilvereniging, waar de focus ligt op actief en enthousiast zeilen en windsurfen. De verenigingen sluiten goed op elkaar aan en bieden elkaar ruimschoots mogelijkheden voor haar leden.

A.S.W. Zuiderzee is gevestigd in Almere en beoefend het zeilen op het Gooi- en Ijmeer. Als er niet gezeild wordt kan er worden geborreld bij het Palaver, het gebouw van het Regattacenter Muiderzand.